جاذبه های غریب

خدا مراقب همه چیز است

جاذبه های غریب

خدا مراقب همه چیز است

علامه طباطبایی (ره) :
در اوایل تحصیلم، حدیث: مَن اَخلَصَ لِلّهِ اَربَعینَ صَباحاً، فَجَّرَ اللهُ یَنابیعَ الحِکمَهِ مِن قَلبِه علی لِسانِه:
«هر کس چهل روز خود را برای خداوند خالص کند، خداوند سرچشمه‌‌های حکمت را
از دلش بر زبان وی جاری و روان می‌کند»
را خواندم و تصمیم گرفتم بدان عمل کنم
پس از آن چلّه، هرگاه اندیشه و تصوّر گناهی به ذهنم می‌آمد، ناخودآگاه و بی‌فاصله از ذهنم می‌رفت

http://sangarekhaki.blog.ir

نویسندگان

هنوز مطلبی توسط «آی جان قز» ثبت نشده است